wapen1

Beschermheer:

Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Brussel,

Zijne Excellentie drs. P.J. Kleiweg de Zwaan

 

 Ere-lid: GERARD PENNING


BESTUUR:

Drs. KAREN van STEGEREN, ERE-VOORZITTER

Drs. A.M.Th. THIJSSEN, VOORZITTER

Mr. K.Chr. van KESTEREN, VICE-VOORZITTER, COMMISSARIS BALLOTAGE

D.J. CUPIDO, SECRETARIS

Mr. A.C. NOLST TRENITÉ, PENNINGMEESTER, COMMISSARIS GEBOUWEN

A. MET, COMMISSARIS

Dr. K.J.J. BRUYNEEL, COMMISSARIS LEDENWERVING

 

  

BALLOTAGECOMMISSIE
Mr. K.Ch. van KESTEREN, Voorzitter
Ir. P. FRANSEN, Vice-Voorzitter
Mr. J.J. de VISSER
Drs. M.M.P. HAALEBOS 
Drs. P.H. HOEFNAGEL 
A. MET 
J.H.A. VOLMERINK

 

KASCOMMISSIE
Drs. OLOF-JAN  SMITS

 A. VAN DER LINDEN

 

COÖRDINATOREN SUBGEZELSCHAPPEN
Bridge: Dr. K.J.J. BRUYNEEL
Golf: Drs. J. KWIST, Drs. M.M.P. HAALEBOS en F. de VOOGD
Woensdaglunch: vacant
Filmgezelschap: Drs. P.H. HOEFNAGEL, J.H.A. VOLMERINK
Wijngezelschap: B. ANDERSSON 
Literair gezelschap: Mr. J.J. de VISSER, Ir. G.J. van HASSELT  
Theologisch-filosofisch Dispuut: Mr. J.J. de VISSSER

Kunstgezelschap: E.K.I. JOOS, Mr. K.Ch. van KESTEREN