wapen1

Beschermheer:

Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Brussel, Zijne Excellentie drs. P.J. Kleiweg de Zwaan

 

 


BESTUUR:

Drs. G.H.C. van der LINGEN, ERE-VOORZITTER

G. PENNING, VOORZITTER

Mr. K.Chr. van KESTEREN, VICE-VOORZITTER, COMMISSARIS BALLOTAGE

D.J. CUPIDO, SECRETARIS

Drs. M.J. BERENDS, PENNINGMEESTER

A. MET, COMMISSARIS EIGEN BEHEER

Ir. J. DEJAEGER, COMMISSARIS LEDENWERVING

 

  

BALLOTAGECOMMISSIE
Mr. K.Ch. van KESTEREN, Voorzitter
Ir. P. FRANSEN, Vice-Voorzitter
Mr. Ph.H. van GOETHEM
Mr. J.J. de VISSER
Drs. M.M.P. HAALEBOS 
Drs. P.H. HOEFNAGEL 
A. MET 
J.H.A. VOLMERINK

 

KASCOMMISSIE
Drs. OLOF-JAN  SMITS

Mr. J.A. VAN DER BEEK

 

COÖRDINATOREN SUBGEZELSCHAPPEN
Bridge: vacant
Golf: Drs. J. KWIST, Drs. M.M.P. HAALEBOS en F. de VOOGD
Woensdaglunch: Drs. A.Ch.J.M. NOLLEN  -  1e en 2e woensdag van de maand
Filmgezelschap: Drs. P.H. HOEFNAGEL, J.H.A. VOLMERINK
Wijngezelschap: Ir. P. FRANSEN 
Literair gezelschap: Mr. J.J. de VISSER, Ir. G.J. van HASSELT  
Theologisch-filosofisch Dispuut: Mr. J.J. de VISSSER - 1e woensdag van de maand

Kunstgezelschap: E.K.I. JOOS, Mr. K.Ch. van KESTEREN