wapen1

Beschermheer:

Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Brussel, Zijne Excellentie drs. P.J. Kleiweg de Zwaan

 

 


BESTUUR:

Drs. KAREN van STEGEREN, ERE-VOORZITTER

G. PENNING, VOORZITTER

Mr. K.Chr. van KESTEREN, VICE-VOORZITTER, COMMISSARIS BALLOTAGE

D.J. CUPIDO, SECRETARIS

Mr. A.C. NOLST TRENITÉ, PENNINGMEESTER

A. MET, COMMISSARIS

 Drs. H.P. STASSEN, COMMISSARIS GEBOUW en 2e COMMISSARIS LEDENWERVING

 Dr. K.J.J. BRUYNEEL, COMMISSARIS LEDENWERVING

  

BALLOTAGECOMMISSIE
Mr. K.Ch. van KESTEREN, Voorzitter
Ir. P. FRANSEN, Vice-Voorzitter
Mr. Ph.H. van GOETHEM
Mr. J.J. de VISSER
Drs. M.M.P. HAALEBOS 
Drs. P.H. HOEFNAGEL 
A. MET 
J.H.A. VOLMERINK

 

KASCOMMISSIE
Drs. OLOF-JAN  SMITS

 A. VAN DER LINDEN

 

COÖRDINATOREN SUBGEZELSCHAPPEN
Bridge: vacant
Golf: Drs. J. KWIST, Drs. M.M.P. HAALEBOS en F. de VOOGD
Woensdaglunch: vacant -  1e en 2e woensdag van de maand
Filmgezelschap: Drs. P.H. HOEFNAGEL, J.H.A. VOLMERINK
Wijngezelschap: B. ANDERSSON 
Literair gezelschap: Mr. J.J. de VISSER, Ir. G.J. van HASSELT  
Theologisch-filosofisch Dispuut: Mr. J.J. de VISSSER - 1e woensdag van de maand

Kunstgezelschap: E.K.I. JOOS, Mr. K.Ch. van KESTEREN